رژيم های: کنترل وزن (چاقی- لاغری) - دیابت - چربی خون - قلب و عروق - کلیه - دستگاه گوارش -  سوختگی -  تغذیه شیر خواران - اطفال - نوجوانان -سالمندان - ورزشکاران - خانمهای باردار و شیرده   
 

راهنماگالری نقاشیدر باره ماپرسش و پاسخدرخواست رژیمصفحه اصلی

 

     گالری نقاشی


   در گالری نقاشی، عکس تعدادی از آثار نقاشی خانم ارمغان باستانی که شامل سایه و روشن، مداد رنگ، پاستل، رنگ و روغن و آبرنگ می باشد، قابل مشاهده است.

برای دیدن تصاویر بزرگتر روی آنها کلیک کنید.

در صورت تمایل به سفارش می توانید از طریق آدرس هایی که در قسمت در باره ما آمده است، اقدام کنید.

 

گل آفتاب گردان مدادرنگ 35×50
سیب سرخ و زرد مدادرنگ 35×50
کوزه سفالی مدادرنگ 35×50
یک روز ابری پاستل 65×50
سبد میوه  پاستل 65×50
     سبد انار      مداد رنگ65×50
 آلوچه     پاستل 35×50
      رود آرام         رنگ و روغن 70×50
پاييز جنگل پاستل 65×50
بطری و میوه پاستل 65×50
   گربه    مدادرنگ65×50
شکوفه هلو پاستل 65×50
شیشه گلابی پاستل 35×50
جاده جنگلی پاستل 65×50
شیشه ترشی پاستل 65×50
بهار جنگل پاستل 65×50
سیب سرخ پاستل 65×50
     پل     پاستل 65×50
طبیعت بی جان سیاه قلم 32×24
     والنتین    سیاه قلم32×24
کوچه باغی پاستل 65×50
  مرداب   پاستل 65×50
  فانوس   پاستل 65×50
لیمو تازه مدادرنگ 32×24
      جام       سیاه قلم 32×24
 قندان نقره  سیاه قلم 32×24
  کوزه سفالی سیاه قلم 32×24
  رز زرد    آبرنگ 32×24
گلدان سفالی سیاه قلم32×24
تنگ سفالی مدادرنگ 32×24

   رقص قو           رنگ و روغن 70×50

 خانواده روباه  پاستل 65×50
      زمزمه عشق       رنگ روغن40×30

  گل شیپوری    پاستل 35×70

         لوتوس       رنگ و روغن 30×20
       گل به      آبرنگ 32×24

     گل آناما           رنگ و روغن 40×40

    دشت شقایق      رنگ و روغن 100×50
       گل مینا          رنگ روغن30×30

    لیلیوم        آبرنگ 32×24

     قریه      آبرنگ 32×24
     انار و کوزه        آبرنگ32×24

    پاییز          پاستل 65×50

  طراوت   پاستل 65×50
    شهر قدیم      پاستل65×50

  زن روستایی    پاستل 65×50